برکناری

آواتار جمشید نیرومند
برکناری
توسط   جمشید نیرومند   ۱۵۹۷ روز قبل
ترکیب استقلال تعغیر کرد ولی کادر تعغیر نکرده آقایان قذیمی و پیشکسوت لطفا بروید   دست استقلال هیچ وقت نمک نداشت هر کسی که اومد تو این تیم به جایی رسید بعد از رفتن خیانت کرد