به نظر شما ضعیف ترین بازیکن استقلال کدومه

آواتار مهلا صالحی
به نظر شما ضعیف ترین بازیکن استقلال کدومه
توسط   مهلا صالحی   ۱۴۸۰ روز قبل
کاری به بازیکنا ندارم دفا ک خیلی ریدس باس یه فکری کرد
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۱۴۷۸ روز قبل

همه

آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۳۸۸ روز قبل                                                                       همه