انالیز استقلال توسط هواداران

آواتار مهلا صالحی
انالیز استقلال توسط هواداران
توسط   مهلا صالحی   ۲۸۶۴ روز قبل
هوادارای عزیز شما بگین باس چیکار کرد
بلکه ب گوششون برسه
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۸۶۳ روز قبل
عزیز دل آبی دوست داشتنی
تا لنگیای امثال معینی و افتخاری و جناب وزیر دست از استفلال برندارن داش علی که هیچ بزرگتر از اونم نمیتونه کاری بکنه