ترکیب خط دفاع استقلال در دربی؟

آواتار سید حسن طاهری
ترکیب خط دفاع استقلال در دربی؟
توسط   سید حسن طاهری   ۱۹۵۰ روز قبل
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۱۹۴۹ روز قبل
مگویان ؛ رابسون ؛ پادووانی