ترکیب خط دفاع استقلال در دربی؟

آواتار سید حسن طاهری
ترکیب خط دفاع استقلال در دربی؟
توسط   سید حسن طاهری   ۱۹۵۳ روز قبل
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۱۹۵۳ روز قبل
مگویان ؛ رابسون ؛ پادووانی