به نظر شما روش بازی استقلال در دربی چگونه خواهد بود

آواتار سید حسن طاهری
به نظر شما روش بازی استقلال در دربی چگونه خواهد بود
توسط   سید حسن طاهری   ۲۵۷۲ روز قبل
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۵۷۲ روز قبل
هرطور و هرکی باشه فرقی نداره
خدا کنه قشنگ بازی کنن و استقلال ببره