به نظر شما روش بازی استقلال در دربی چگونه خواهد بود

آواتار سید حسن طاهری
به نظر شما روش بازی استقلال در دربی چگونه خواهد بود
توسط   سید حسن طاهری   ۲۲۷۱ روز قبل
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۲۷۱ روز قبل
هرطور و هرکی باشه فرقی نداره
خدا کنه قشنگ بازی کنن و استقلال ببره