لیگ قهرمانان شروع شد. بارسلون و بایرن طوفانی شروع کردند به نظر شما مدعیان این فصل چه تیمهایی هستند

آواتار سید حسن طاهری
لیگ قهرمانان شروع شد. بارسلون و بایرن طوفانی شروع کردند به نظر شما مدعیان این فصل چه تیمهایی هستند
توسط   سید حسن طاهری   ۲۸۶۳ روز قبل
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۸۶۳ روز قبل

بارسلونا

آواتار سمانه علیزاده
توسط   سمانه علیزاده   ۲۸۴۳ روز قبل
فقط رئال.