رباعی تاجی

آواتار H.a Rivar
رباعی تاجی
توسط   H.a Rivar   ۲۵۷۲ روز قبل
ما ارتش پر"ستاره"ی  فوتبالیم 
ارضا شده در "حضور در فینالیم "
"تاریخ"به نام تیممان  "ثبت" شده 
"تاجیم" بر آسیا چون"استقلالیم"
 
ح.ا.ر

 پ ن :دربی مال ماست ... در هر صورت حمایت