باز هم مساوی

آواتار سید رضا حسینی
باز هم مساوی
توسط   سید رضا حسینی   ۱۴۶۵ روز قبل
باز هم بازی مساوی شد 
البته جای شکرش باقی که با این بازی افتضاح بازم یک امتیاز گرفت و نباختن