دست یاری

آواتار سید رضا حسینی
دست یاری
توسط   سید رضا حسینی   ۲۷۹۹ روز قبل

دوستان میدونم همه ناراحت و دلگیرین ولی تو رو بخدا قسم تالار رو خالی نکنین و هوای تیم رو داشته باشین تا خار بشیم تو چشم لنگیا