تبریک

آواتار سید رضا حسینی
تبریک
توسط   سید رضا حسینی   ۱۵۲۵ روز قبل
علی رغم بازی ضعیف سید مهدی استقلال برد
اولین برد  اس اس  رو در لیگ شانزدهم به همه ی دوستان آبی تبریک میگویم
آرزو میکنم در این روز خجسته که این برد حاصل شد شروع و استارت قهرمانی در لیگ و آسیا باشد
به  امید قهرمانی در آسیا
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۱۵۲۳ روز قبل

دم همه ی دوستانی که اومدن آزادی گرم
پای همه تون رو میبوسم