به نظر شما منصور خان موفق میشه

آواتار مهلا صالحی
به نظر شما منصور خان موفق میشه
توسط   مهلا صالحی   ۲۸۰۰ روز قبل
خدا کنه
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۸۰۰ روز قبل

اگه آقایون لنگی اجازه بدن
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه