به نظر شما منصور خان موفق میشه

آواتار مهلا صالحی
به نظر شما منصور خان موفق میشه
توسط   مهلا صالحی   ۲۸۱۷ روز قبل
خدا کنه
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۲۸۱۷ روز قبل

اگه آقایون لنگی اجازه بدن
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه