روزبه پوگبا

آواتار masomeh siyahloo
روزبه پوگبا
توسط   masomeh siyahloo   ۱۵۷۸ روز قبل
روزبه چشمی استقامت ، تعصب ، معرفت و.... ستودنی است. روزبه عزیز به تمرینات استقلال بازگشت
روزبه پوگبا دوست داریم

آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۱۵۷۸ روز قبل


روزبه چشمی استقامت ، تعصب ، معرفت و.... ستودنی است.

روزبه عزیز به تمرینات استقلال بازگشت


روزبه پوگبا دوست داریم
کاملا موافقم