نتیجه بازی استقلال و سیاه جامگان

آواتار مهلا صالحی
نتیجه بازی استقلال و سیاه جامگان
توسط   مهلا صالحی   ۱۴۶۲ روز قبل
برد اس اس
برد سیاه جامگان
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۱۴۶۲ روز قبل

به امید خدا                   
                 
     برد اس اس

آواتار masomeh siyahloo
توسط   masomeh siyahloo   ۱۴۶۱ روز قبل
صددرصد برد استقلال عزیز عاشق استقلالم و جونم رو براش می دم شافکر کنید ک هحرف های کیلیشه ای می زنم ولی نه به خدا اینطور نیست من استقلال رو از جونم بیشتر دوست دارم باباختاش گریه کردم و بابرداش خندی درهر شریاطی طرفدارش بودم
آواتار افشین بهمئی سلب علی زاده
توسط   افشین بهمئی سلب علی زاده   ۱۴۵۱ روز قبل

انشاللللله 2بر0اس اس تاج کبیر میبره    tel:afshin_taji_naji

آواتار افشین بهمئی سلب علی زاده
توسط   افشین بهمئی سلب علی زاده   ۱۴۵۱ روز قبل

انشاللللله 2بر0اس اس تاج کبیر میبره    tel:afshin_taji_naji