پدر معنوی استقلال

آواتار masomeh siyahloo
پدر معنوی استقلال
توسط   masomeh siyahloo   ۱۶۸۱ روز قبل
خدایااین گوهرنایاب روبرای استقلال نگه دار بسم الله پدر تو میتوانی و به یاری خدا بیماریتو هم مثل حریفان تیمت شکست میدهی بسم الله
دوراز جون جمع مث اینکه سرطان ریست.ان شا...که چیزی نیست اشتباه میکنیم.منصورخان و همه مریضا شفا پیداکنن
برای منصورخان دعاکنید خدایا تورو به حق این ماه عزیزی که داره می یاد به تن تمامی مریضان لباس عافیت بپوشان
آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۱۶۸۱ روز قبل

آمین یا رب العالمین

آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۱۶۸۰ روز قبل

خدایا همه ی مریضای اسلام

الخصوص منصور خان

را شفاء ی کامل مرحمت فرما​