یاحسین

آواتار masomeh siyahloo
یاحسین
توسط   masomeh siyahloo   ۱۶۷۶ روز قبل
             برای باغبان  یاس افریدند                   
                                                                                                                علی را اشجع الناس افریدند
           وفاداری و مردی و شجاعت
                                                                                                                یکی کردند و عباس افریدند

                      فرارسیدن ماه مهحرو الحرام را به تمامی مسلمانان از جمله تاجیای عزیز تسلیت موگویم
          علی یک دسته ازیاس اورد
                                                                                                                 زطوبی شاخه احساس اورد
          میان باغی از گل های زهرا                                                                     
                                                                                                                خوشا ام البنین عباس اورد

                                                 در کربلا کبوتران بر گنبد امام حسین می نشینندو ولی رو گنبد حضرت عباس نه
                                          می دو نین چرا چون عباس دست نداره که برای کبو تراش دونه بپاچه

      انسان اگر یک دوست خوب داشته باشد به هرزاران دوست بد م ارزد همانطور که یوسف یازده برادر داشت و حسین یه عباس
                                                    السلام و علیک یا ابا عبدالله الحسین
                                

آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۱۶۷۵ روز قبل


همه ی دوستان در این شبهای عزیز برای شفای همه ی مریضا

الخصوص

سرور و پدر استقلال دعا کنید

آواتار سید رضا حسینی
توسط   سید رضا حسینی   ۱۶۷۵ روز قبل


همه ی دوستان در این شبهای عزیز برای شفای همه ی مریضا

الخصوص

سرور و پدر استقلال دعا کنید