تسلیت

آواتار سید رضا حسینی
تسلیت
توسط   سید رضا حسینی   ۲۵۲۳ روز قبلاستقلال دوباره یتیم شد

آواتار masomeh siyahloo
توسط   masomeh siyahloo   ۲۵۲۲ روز قبل

                                                            بابای بچه های تاج برگرد                                      یتیمی بد دردیه اقاجون
                                                            من می دونم که حال تو خوب می شه      بااین که هیچ مرحمی نیست اقاجون                  
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        خداحافظ پدر منصور غمت اتش بزد بردل                  پس از توز ندگی برمن شود چو چرخشی باطل
                                        پدر منصور باغیرت تو از عرش خدا بودی                   معصومه بعد ازتوشد بی شک بسان قایقی درگل
تسلیت تسلیت تسلیت واقعا نمی دونم چی بگم