پدر استقلال

آواتار masomeh siyahloo
پدر استقلال
توسط   masomeh siyahloo   ۱۶۱۸ روز قبل
یتیمی بد دردیه از خدا می خوام هیچ کی نکشه این درد رو ولی ما تاجیا کشیدیم و داریم می کشیم پدر تیممون رفت
 ما با منصورخان یه تیمیم                      ولی بدون اون یتیمیم
همه ی ما همون طور که امودنمون دست خودمون نیست رفتنمونم هم دست خودمون نیست در واقع همه می ریم به قول معروف دیرو زود داره ولی سوخت و سوز نداره
باباجون اروم بخواب وس لام مارو به ناصر خان برسون
                                           بابای بچه های تاج برگرد                                      یتیمی بد دردیه اقاجون
                                           من می دونم که حال تو خوب می شه                 بااین که هیچ مرحمی نیست اقاجون
                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        خداحافظ پدر منصور غمت اتش بزد بردل                  پس از توز ندگی برمن شود چو چرخشی باطل
                                        پدر منصور باغیرت تو از عرش خدا بودی                   معصومه بعد ازتوشد بی شک بسان قایقی درگل 
تسلیت تسلیت تسلیت از خدا می خوام که به خانوادش صبر بده
                  سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده ان است که نامش به نکویی نبرند
  منصورخان زنده ابدیه