گذشت

آواتار masomeh siyahloo
گذشت
توسط   masomeh siyahloo   ۲۵۰۰ روز قبلانچه که گذشت ازسرگذشت ،حیف که بی دقت گذشت، تا امدیم یک(دو روزی) فکر کنیم بالادرخانه نوشنتد
                                                                     

  درگذشت

آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۲۴۷۶ روز قبل
مرده آنست که نامش به نکویی نبرن . پدر استقلال برای ما استقلالیها همیشه زنده است .