عزل کادرفنی

آواتار جلال واسطی
عزل کادرفنی
توسط   جلال واسطی   ۱۵۶۸ روز قبل
باسلام برهیچ کس پوشیده نیست که استقلال تیمی بزرگ وپرافتخاروپر طرفداراست وتیم بزرگ مربی بزرگ هم میحواهد منظورم این نیست که خدای ناکرده آقای منصوریان کوچک است نه اما مصلم است که استقلال بسیاربزرگ است این تیم دارای ستارگان بزرگی است وبرهیچ کس پوشیده نیست حاشیه های زیادی هم داردومربی بزرگی میخواهدکه توان مدیریت داشته باشدوتیمی سیستماتیک ساخته که توان تغییرسیستم داشته ودرهربازی برای گرفتن نتیحه برنامه های زیادی داشته باشد وباتوجه به اینکه زمان زیادی تا بازی باالسدوپرسپولیس باقی نمانده لذااز تماممی کسانی که دست اندرکادندوصدای آنان به گوش تصمیم گیران میرسدخواهش کنیدتادیرنشده نسبت به تغییرمربی وکادرفنی اقدام کنندماندن آقای منصوریان نه تنهاکمکی به این تیم نمی کند که به بازیکنان  نیز لطمه زده وآنهارابی انگیزه می کندمربی بایدتوان بازی گرفتن ازستاره هایش راداشته باشد بااین وضع کریس رونالدو هم اگراضافه شودکاری ازش ساخته نیست وشاید دردفاع ازایشان استفاده شودباتشکر؛آبی آبی دنیای آبی