سلام. با حضور منصوریان از ابتدای فصل در استقلال موافق بودید؟

آواتار سیدحسن طاهری
سلام. با حضور منصوریان از ابتدای فصل در استقلال موافق بودید؟
توسط   سیدحسن طاهری   ۲۱۹۸ روز قبل