منصوریان در استقلال چگونه مربی ای بود؟ ایا مدیران مقصرند؟

آواتار سیدحسن طاهری
منصوریان در استقلال چگونه مربی ای بود؟ ایا مدیران مقصرند؟
توسط   سیدحسن طاهری   ۱۵۲۶ روز قبل