ترکیب استقلال برای دربی

آواتار رحمت بصیری قره خان بیگلو
ترکیب استقلال برای دربی
توسط   رحمت بصیری قره خان بیگلو   ۹۸۴ روز قبل
بنظر شماها دوستان و هم باشگاهیان گرامی و عزیز ترکیب استقلال با چه سیستم و با چه نفراتی باشه استقلال میتونه نتیجه بهتر در دربی کسب کنه