آبی

آواتار jamshid niroo
آبی
توسط   jamshid niroo   ۲۰۵۰ روز قبل
استقلال یعنی عشق 
یعنی آسمان عشق
چه ببرد چه ببازد در قلب آبیها جادارد 
آبیهایی که به خاطر این عشق چیزی درخواست نکردند