ایا تالار گفنگو استقلال برتر است یاپیروزی

آواتار سروش عبداله پور
ایا تالار گفنگو استقلال برتر است یاپیروزی
توسط   سروش عبداله پور   ۲۶۸۱ روز قبل
ایا تالار گفنگو استقلال برتر است یاپیروزی
آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۲۶۸۱ روز قبل
برای پرسپولیسو که ندیدیم.
آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۷۹ روز قبل

افتخارات استقلال گویای همه چیز است.

البته لنگی ها هم افتخاراتی دارند مانند جام ولایت.