به نظر شما چرا ژنرال از آرش برهانی استفاده نمیکنه؟

آواتار امید زین آبادی
به نظر شما چرا ژنرال از آرش برهانی استفاده نمیکنه؟
توسط   امید زین آبادی   ۲۷۱۱ روز قبل
آواتار میثم محمدی قراسویی
توسط   میثم محمدی قراسویی   ۲۷۰۷ روز قبل

شاید به ترکیب امیرخان نزدیک نیست! بالاخره مهم نتیجه تیمه! نه بازی بازیکن مورد نظر....

هرچند به شخصه آرش و دوست دارم.....

آواتار حسن یارمحمدی
توسط   حسن یارمحمدی   ۲۷۰۷ روز قبل
شاید دلیلش امادگی بیشتر مهاجمای دیگس به شخصه دوست دارم تو ترکیب باشه به هر حال باید به نظر سرمربی احترام گذاشت