دیپورت شدن بویرام !!!!!!!!!!!!

آواتار علی رستگار مقدم
دیپورت شدن بویرام !!!!!!!!!!!!
توسط   علی رستگار مقدم   ۲۶۶۳ روز قبل
آواتار میثم محمدی قراسویی
توسط   میثم محمدی قراسویی   ۲۶۶۳ روز قبل

ایشالا توی همین ایران کارش و یکسره میکنیم.....

آواتار علی خانمیرزایی
توسط   علی خانمیرزایی   ۲۶۶۲ روز قبل

اگه بچه ها یه ذره دقت داشته باشن و عجله نکنن ایشالله 4 تا بهشون میزنیم

آواتار محمد طاطیان
توسط   محمد طاطیان   ۲۶۳۸ روز قبل

تو زمین خودشون

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۲۹ روز قبل

هردوتا گزینه صحیح است