البته ما هوادارا هم خیلی داعا میکنیم

آواتار سودابه حسنی دخت
البته ما هوادارا هم خیلی داعا میکنیم
توسط   سودابه حسنی دخت   ۲۷۰۸ روز قبل

البته ما هوادارا هم خیلی داعا میکنیم که استقلال موفق شه

از این که بعضی ها میگن با شانس رفتین بالا خیلی هواارارا راناراحت میکنن