آیا رحمتی میاد؟

آواتار سعید آقامحمدی
آیا رحمتی میاد؟
توسط   سعید آقامحمدی   ۲۶۵۳ روز قبل

خواهشن نظر بادین تا روی بعضی از لنگیا کم بشه....

آواتار سعید آقامحمدی
توسط   سعید آقامحمدی   ۲۶۵۳ روز قبل

خواهشن نظر بدین تا روی بعضی از لنگیا کم بشه....

آواتار محمد طاطیان
توسط   محمد طاطیان   ۲۶۲۴ روز قبل

رحمتی بهتر از داوریه

ولی بر نمیگرده به تیم ملی

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۰۹ روز قبل

کیروش مغرور به تیم دعوتش نمیکنه

آواتار لیلا واحدی فرد
توسط   لیلا واحدی فرد   ۲۶۰۸ روز قبل
نوشته شده توسط: مجید مسلم آذر

کیروش مغرور به تیم دعوتش نمیکنه

آواتار امیر حسین گودرزی
توسط   امیر حسین گودرزی   ۲۵۸۷ روز قبل
بعید میدونم برگرده
آواتار محمد رجبی
توسط   محمد رجبی   ۲۵۸۴ روز قبل
این کیروش و باید حلق آویزش کرد.....
آواتار حسین کلاته بابایی
توسط   حسین کلاته بابایی   ۲۵۷۸ روز قبل
نوشته شده توسط: محمد رجبی

باید دربازه بانی داوری رو توتیم ملی ببینیم تابتونیم مفایسه کنیم شرایط تیم ملی با باشگاه کاملا متفاوته.اما اینو میدونم هرچی باشه از احمدی بهتره که فقط ادعاش میشه با اون دربازه بانیش.

آواتار محمد رجبی
توسط   محمد رجبی   ۲۵۷۸ روز قبل
نوشته شده توسط: حسین کلاته بابایی

باید دربازه بانی داوری رو توتیم ملی ببینیم تابتونیم مفایسه کنیم شرایط تیم ملی با باشگاه کاملا متفاوته.اما اینو میدونم هرچی باشه از احمدی بهتره که فقط ادعاش میشه با اون دربازه بانیش.

حالت خوبه تو؟سید از همشون بهتره انقدر ابو تاب نداره
آواتار حسین کلاته بابایی
توسط   حسین کلاته بابایی   ۲۵۷۶ روز قبل
نوشته شده توسط: محمد رجبی

حالم کاملا خوبه محمد جان .لطفا از روی تعصب حرف نزن

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۵۶۶ روز قبل

داوری که ی نوپ اومد رو دروازه از زاویه بسته چه گلی خورد . عشق من سید عزیز

آواتار عرفان ساسانی
توسط   عرفان ساسانی   ۲۵۴۹ روز قبل
نوشته شده توسط: مجید مسلم آذر

داوری که ی نوپ اومد رو دروازه از زاویه بسته چه گلی خورد . عشق من سید عزیز

موافقم

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۵۴۹ روز قبل

جالبه هیچ کس برای برگشتن سید پا پیش نمیذاره


دوستدار شما مجید مسلم آذر