دربی را چگونه پیش بینی می کنید؟

آواتار مهدی حقانی
دربی را چگونه پیش بینی می کنید؟
توسط   مهدی حقانی   ۲۶۹۴ روز قبل
آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۹۴ روز قبل

من زدم برد استقلال اما احتمال مساوی شدن هم زیاده.

آواتار امیر حسین اسلامی
توسط   امیر حسین اسلامی   ۲۶۹۴ روز قبل

من فکر کنم 2-2 میشه

آواتار میثم محمدی قراسویی
توسط   میثم محمدی قراسویی   ۲۶۹۴ روز قبل

من که فقط میگم میبریم......

البته ایشالا...

آواتار ساحل خاتمی
توسط   ساحل خاتمی   ۲۶۹۴ روز قبل

از اونجایی که استقلال بعد از هر باخت یه برد بزرگ داشته ...امیدوارم این رکورد باقی بمونه و جمعه رو واسه اونا تبدیل به روز وحشت کنیم

آواتار سعید آقامحمدی
توسط   سعید آقامحمدی   ۲۶۹۳ روز قبل

با کمک بچه ها- کادر فنی -امیر خان -وماهوادارن  وایزد منان میبریم.

آواتار مرضیه غلامی
توسط   مرضیه غلامی   ۲۶۹۳ روز قبل

یک  از دوستان نزدیک پیش بینی میکنه

tajeabi7   سلام 

  منتظر پیش بینی تون هستیم

آواتار مرضیه غلامی
توسط   مرضیه غلامی   ۲۶۹۳ روز قبل

عجله کردم  یادم رفت پیش بینی کنم ،  من که زدم برد استقلال . امیدوارم ببریم  ........ حدس نتیجه باشه تا 5 شنبه

آواتار حسین اسداللهی
توسط   حسین اسداللهی   ۲۶۹۳ روز قبل

استقلال همیشه سرور لنگیا بوده.

آخه مگه امکان داره لنگیای رده چهارصد و چهل و شیشمی بتونن ما که در رده85 قرار قرار داریم رو ببرن.

یه چیزی بگید که با عقل جور در بیاد.

آواتار حسن یارمحمدی
توسط   حسن یارمحمدی   ۲۶۹۳ روز قبل

استقلال حتما میبره ولی این چیزیایی که شما گفتید دلیل نمیشه

آواتار مرضیه غلامی
توسط   مرضیه غلامی   ۲۶۹۳ روز قبل

تو بازیهای دربی در تمام لیگها، اینکه جایگاهت در رده بندی فیفا یا لیگ داخلی کجاست معنا نداره ت. 

در این جور بازیها هر دو تیم واسه برد یا گرفتن حداقل امتیاز وارد زمین می شن

بیاین خودمون گول نزنیم

آواتار سعید آقامحمدی
توسط   سعید آقامحمدی   ۲۶۹۳ روز قبل
بازی سخت شد هاشم دماغشو عمل کرد به در بی نمیرسه.بد شانسی از این بیشتر. ولی من میگم اون بالاسری که فقط دلش واسه استقلال میسوزه کمک می کنه/
آواتار ali deghan
توسط   ali deghan   ۲۶۹۳ روز قبل

بازیکنان با روحیه باشن حتما شکستشون میدیم

رده لنگپوشان تو رنکینگ 446  نیم مییییییییییییلیییون

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

 

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

 

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

جون مادرت گیر نده

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۴ روز قبل

مساوی اعصاب خورد کن مثل این پیامهای تکراری من

صفحه ۱ از ۲ ۲