پسر تمام آبی

آواتار محمد طاطیان
پسر تمام آبی
توسط   محمد طاطیان   ۲۶۹۵ روز قبل
آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۹۴ روز قبل

به نظر من بازیکنان به جز 2 3 نفر به هیچ عنوان نتونستند انتظارات رو برآورده کنند مخصوصا دفاع که ....

امیدوارم تو دربی جبران کنند.

آواتار علیرضا جوادیان
توسط   علیرضا جوادیان   ۲۶۷۹ روز قبل
فرهاد مجیدی
آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۷۳ روز قبل

یادش بخیر علی سامره