پسر تمام آبی

آواتار محمد طاطیان
پسر تمام آبی
توسط   محمد طاطیان   ۲۶۹۳ روز قبل
آواتار امید زین آبادی
توسط   امید زین آبادی   ۲۶۹۳ روز قبل

به نظر من بازیکنان به جز 2 3 نفر به هیچ عنوان نتونستند انتظارات رو برآورده کنند مخصوصا دفاع که ....

امیدوارم تو دربی جبران کنند.

آواتار علیرضا جوادیان
توسط   علیرضا جوادیان   ۲۶۷۸ روز قبل
فرهاد مجیدی
آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۷۱ روز قبل

یادش بخیر علی سامره