پیش بینی بازی کره

آواتار زاهد ناصری
پیش بینی بازی کره
توسط   زاهد ناصری   ۲۶۲۵ روز قبل

1-0

آواتار رضا محبی
توسط   رضا محبی   ۲۶۲۵ روز قبل
فقط زدن گل در کره و نخوردن گل.
آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۲۱ روز قبل

ایشالا که حداقل ی گل بزنه