پیش بینی بازی کره

آواتار زاهد ناصری
پیش بینی بازی کره
توسط   زاهد ناصری   ۲۸۳۳ روز قبل

1-0

آواتار رضا محبی
توسط   رضا محبی   ۲۸۳۳ روز قبل
فقط زدن گل در کره و نخوردن گل.
آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۸۲۹ روز قبل

ایشالا که حداقل ی گل بزنه