اگه استقلال از این مرحله صعود نکنه وضعیت تیم بهم میخوره یا نه؟؟