استقلال باید گوشه هارو مهار کنه در این صورت صعودش قطعیه

آواتار مرتضی پناهی
استقلال باید گوشه هارو مهار کنه در این صورت صعودش قطعیه
توسط   مرتضی پناهی   ۲۶۱۳ روز قبل


استقلال باید گوشه هارو مهار کنه در این صورت صعودش قطعیه

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۱۳ روز قبل

خوش آمدی . شما در جای سوال ، نطرت رو بیان کردی

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۱۳ روز قبل

خوش آمدی . شما در جای سوال ، نظرت رو بیان کردی