تیم درجام جهانی

آواتار رضا بابایی
تیم درجام جهانی
توسط   رضا بابایی   ۳۶۴۴ روز قبل

فقط سید.اگه سیدنباشدیه طرف تیم میلنگه

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۳۶۳۶ روز قبل

آبخوریها خیلی بهم ریخته شدن

آواتار لیلا واحدی فرد
توسط   لیلا واحدی فرد   ۳۶۳۶ روز قبل

سید چه ربطی به آبخوری داره ؟

آواتار عرفان ساسانی
توسط   عرفان ساسانی   ۳۵۹۲ روز قبل

فقط سید.اگه سیدنباشدیه طرف تیم میلنگه

تا حدودی موافق نیستم

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۳۵۷۳ روز قبل

موضوع بی ربط جواب بی ربط هم میخاد