تیم درجام جهانی

آواتار رضا بابایی
تیم درجام جهانی
توسط   رضا بابایی   ۳۹۴۰ روز قبل

فقط سید.اگه سیدنباشدیه طرف تیم میلنگه

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۳۹۳۲ روز قبل

آبخوریها خیلی بهم ریخته شدن

آواتار لیلا واحدی فرد
توسط   لیلا واحدی فرد   ۳۹۳۲ روز قبل

سید چه ربطی به آبخوری داره ؟

آواتار عرفان ساسانی
توسط   عرفان ساسانی   ۳۸۸۸ روز قبل

فقط سید.اگه سیدنباشدیه طرف تیم میلنگه

تا حدودی موافق نیستم

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۳۸۶۹ روز قبل

موضوع بی ربط جواب بی ربط هم میخاد