تیم درجام جهانی

آواتار رضا بابایی
تیم درجام جهانی
توسط   رضا بابایی   ۳۸۸۲ روز قبل

فقط سید.اگه سیدنباشدیه طرف تیم میلنگه

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۳۸۷۵ روز قبل

آبخوریها خیلی بهم ریخته شدن

آواتار لیلا واحدی فرد
توسط   لیلا واحدی فرد   ۳۸۷۵ روز قبل

سید چه ربطی به آبخوری داره ؟

آواتار عرفان ساسانی
توسط   عرفان ساسانی   ۳۸۳۱ روز قبل

فقط سید.اگه سیدنباشدیه طرف تیم میلنگه

تا حدودی موافق نیستم

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۳۸۱۲ روز قبل

موضوع بی ربط جواب بی ربط هم میخاد