آبی

آواتار علی عزیزی
آبی
توسط   علی عزیزی   ۳۹۳۶ روز قبل

نه چرا بهم بخوره استقلال همیشه استقلال.

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۳۹۳۲ روز قبل

چی بهم بخوره ؟ به منم بگو

آواتار مهسا صادقی
توسط   مهسا صادقی   ۳۹۱۴ روز قبل
what?????????????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۳۸۵۴ روز قبل

لیگ اروپا بهم بخوره ؟