آبی

آواتار علی عزیزی
آبی
توسط   علی عزیزی   ۲۶۱۳ روز قبل

نه چرا بهم بخوره استقلال همیشه استقلال.

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۰۹ روز قبل

چی بهم بخوره ؟ به منم بگو

آواتار مهسا صادقی
توسط   مهسا صادقی   ۲۵۹۰ روز قبل
what?????????????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۵۳۱ روز قبل

لیگ اروپا بهم بخوره ؟