آبی

آواتار علی عزیزی
آبی
توسط   علی عزیزی   ۳۶۴۹ روز قبل

نه چرا بهم بخوره استقلال همیشه استقلال.

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۳۶۴۵ روز قبل

چی بهم بخوره ؟ به منم بگو

آواتار مهسا صادقی
توسط   مهسا صادقی   ۳۶۲۷ روز قبل
what?????????????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۳۵۶۷ روز قبل

لیگ اروپا بهم بخوره ؟