شعار های استقلالی

آواتار امیر حسین گودرزی
شعار های استقلالی
توسط   امیر حسین گودرزی   ۲۶۶۴ روز قبل

شعار هایی که مخصوص استقلاله رو بنویسید

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۶۲ روز قبل

استقلال......................................................ابر قدرت فوتبال