شعار های استقلالی

آواتار امیر حسین گودرزی
شعار های استقلالی
توسط   امیر حسین گودرزی   ۲۶۶۵ روز قبل

شعار هایی که مخصوص استقلاله رو بنویسید

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۶۳ روز قبل

استقلال......................................................ابر قدرت فوتبال