2511878046

آواتار مجتبی حمیدپور
2511878046
توسط   مجتبی حمیدپور   ۲۶۵۵ روز قبل
علی علیزاده
آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۵۲ روز قبل

آخه چرا اینجوری موضوع میذاری ؟

آواتار مجتبی حمیدپور
توسط   مجتبی حمیدپور   ۲۶۵۰ روز قبل
علی علیزاده
آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۵۰ روز قبل

با موضوع دوم معلوم شد که از قصد این کارو میکنی . خواهشا کیفیت موضوعات رو پایین نیار