حمایت از آرش آقای گل

آواتار بردیا امینی
حمایت از آرش آقای گل
توسط   بردیا امینی   ۴۲۷۸ روز قبل

آرش برهانی : شرمنده هواداران شدم

آقای برهانی هواداران شما رو دوست دارن دیدید  که زمانی که پنالتی گل نشد همه تشویقتون کردن

امید وارم با روحیه خوب در سال جدید مسابقات را آغاز کنید

آواتار رضا کلاگر
توسط   رضا کلاگر   ۴۲۷۷ روز قبل
باید از ارش حمایت کرد.رضا
آواتار محمد ر
توسط   محمد ر   ۴۲۷۶ روز قبل

آرش دوست داریم

آواتار محمد ر
توسط   محمد ر   ۴۲۷۶ روز قبل

آرش دوست داریم

آواتار سولماز برهانی
توسط   سولماز برهانی   ۴۲۱۳ روز قبل

ارش خیلی دوست دارم.

آواتار علیرضا اروجی
توسط   علیرضا اروجی   ۴۲۰۵ روز قبل
صمد یادت باشه               آرش باید باشه
آواتار مسعود کرمی
توسط   مسعود کرمی   ۴۲۰۵ روز قبل
 آرش آقای گل
آواتار سید حامد حقیقت
توسط   سید حامد حقیقت   ۴۲۰۵ روز قبل
سلام بر آسمان آبی.
با اینکه از آرش آقای گل سر همین پنالتی زدنش تو آسیا ضربه خوردیم ولی آقا آرش تو با زم برای ما همون آرش آقای گلی.