خیلی بد بودیم

آواتار امیر حسین گودرزی
خیلی بد بودیم
توسط   امیر حسین گودرزی   ۲۶۴۷ روز قبل
نا امیدمون کردن
آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۴۰ روز قبل

کی ؟ کجا ؟ کدوم بازی ؟