نتیجه ال کلاسیکو

آواتار سعید آقامحمدی
نتیجه ال کلاسیکو
توسط   سعید آقامحمدی   ۲۵۸۷ روز قبل

شنبه:92/8/4  ساعت 19:30

آواتار امیر حسین گودرزی
توسط   امیر حسین گودرزی   ۲۵۸۷ روز قبل
فکر کنم دو تیم کمی محتاتانه بازی کنن
آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۵۴۵ روز قبل

بارسا دو یک و با نامردی می بره

آواتار علی فرحمند
توسط   علی فرحمند   ۲۴۲۲ روز قبل
بارسامی بره