نتیجه ال کلاسیکو

آواتار سعید آقامحمدی
نتیجه ال کلاسیکو
توسط   سعید آقامحمدی   ۲۵۲۶ روز قبل

شنبه:92/8/4  ساعت 19:30

آواتار امیر حسین گودرزی
توسط   امیر حسین گودرزی   ۲۵۲۵ روز قبل
فکر کنم دو تیم کمی محتاتانه بازی کنن
آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۴۸۳ روز قبل

بارسا دو یک و با نامردی می بره

آواتار علی فرحمند
توسط   علی فرحمند   ۲۳۶۱ روز قبل
بارسامی بره