نتیجه ال کلاسیکو

آواتار سعید آقامحمدی
نتیجه ال کلاسیکو
توسط   سعید آقامحمدی   ۲۷۲۳ روز قبل

شنبه:92/8/4  ساعت 19:30

آواتار امیر حسین گودرزی
توسط   امیر حسین گودرزی   ۲۷۲۳ روز قبل
فکر کنم دو تیم کمی محتاتانه بازی کنن
آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۶۸۰ روز قبل

بارسا دو یک و با نامردی می بره

آواتار علی فرحمند
توسط   علی فرحمند   ۲۵۵۸ روز قبل
بارسامی بره