نتیجه ال کلاسیکو

آواتار سعید آقامحمدی
نتیجه ال کلاسیکو
توسط   سعید آقامحمدی   ۲۵۳۲ روز قبل

شنبه:92/8/4  ساعت 19:30

آواتار امیر حسین گودرزی
توسط   امیر حسین گودرزی   ۲۵۳۲ روز قبل
فکر کنم دو تیم کمی محتاتانه بازی کنن
آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۴۸۹ روز قبل

بارسا دو یک و با نامردی می بره

آواتار علی فرحمند
توسط   علی فرحمند   ۲۳۶۷ روز قبل
بارسامی بره