بالاتر از ابی رنگی نیست

آواتار نگین هنرمند
بالاتر از ابی رنگی نیست
توسط   نگین هنرمند   ۲۵۱۳ روز قبل
به نام خدایی که ماهی قرمز رامحتاج دریای بیکران ابی کرد
آواتار فاطمه ابی دل
توسط   فاطمه ابی دل   ۲۵۱۲ روز قبل

 طفلی لنگیا موندن چیکار کنن...

برن از لیگ یا بمونن ...

اگه برن استقلال کی و 4تایی کنه و اگر بمونن که ابروی خودشون میره...لنگ باشی سوراخم داشته باشی...

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۴۹۶ روز قبل

خب یعنی که چی ؟

آواتار عرفان ساسانی
توسط   عرفان ساسانی   ۲۴۵۴ روز قبل

قرمز تهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

رنگ هاست

آواتار atiye zalaghi
توسط   atiye zalaghi   ۲۴۵۴ روز قبل
بالاتر از آبی که رنگی نیست ولی خیلی پایین تر از آبی قرمزه
آواتار لیلا جوکار
توسط   لیلا جوکار   ۲۴۵۴ روز قبل

آبی ترین آبی عشق، رنگ احساس منه.....

آواتار مهدیس صمدی
توسط   مهدیس صمدی   ۲۴۵۲ روز قبل

من خدایی را ستایش میکنم که آسمان آبی را بالای گل سرخ قرار داد

ماهی سرخ را محتاج دریای آبی

و

استقلال را سرور پرسپولیس قرار داد

آواتار مجید مسلم آذر
توسط   مجید مسلم آذر   ۲۴۵۱ روز قبل

رنگ آبی رنگ اشراف قدیم و بسیار کمیاب بود

آواتار احسانه رئیس السادات
توسط   احسانه رئیس السادات   ۲۴۱۳ روز قبل
نوشته شده توسط: مهدیس صمدی

من خدایی را ستایش میکنم که آسمان آبی را بالای گل سرخ قرار داد

ماهی سرخ را محتاج دریای آبی

و

استقلال را سرور پرسپولیس قرار داد

خیلی قشنگه .ممنون

آواتار ali baghbanian
توسط   ali baghbanian   ۲۲۴۶ روز قبل
درود به آسمان ، به دریا ، به استقلال . نه برای بزرگ بودنشون بلکه برای آبی بودنشون
آواتار لیلا جوکار
توسط   لیلا جوکار   ۲۲۴۶ روز قبل

آواتار سمانه علیزاده
توسط   سمانه علیزاده   ۲۲۲۰ روز قبل

ابی تر از انیم که بیرنگ بمیریم             لنگی نشویم که با ننگ بمیری

ابیییییییییتتتتتتتتتتتههههههههههههههههه...............

آواتار مهرداد پدرام
توسط   مهرداد پدرام   ۲۱۴۹ روز قبل
بالا تر از آبی  خود آبی است
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۲۰۲۰ روز قبل
اگر قرمز رنگ خوبی بود که دار ودسته شمرقرمز نمیپوشیدن. لعنت خدا بر سرخپوشان یزیدی
آواتار صابر سالاری توسه سرا
توسط   صابر سالاری توسه سرا   ۱۸۹۹ روز قبل
 آبی تر از آنیم که زنگار پذیریم
نانخور نشدیم بزور که ادبار بگیریم
تاجیم چو الماس که بر اوج نشینیم
چون لنگ نه آییم که جای شلوار بگیریم ! 
آواتار وهاب نظری نژاد
توسط   وهاب نظری نژاد   ۱۸۸۲ روز قبل
 تمام دنیا پذیرفته اند که آبی یعنی آرامش . یعنی عشق . یعنی تعصب .