به نظر شما دلیل باخت تیم ایران به عربستان چه بود؟؟؟؟

آواتار محمد زارعی پور
به نظر شما دلیل باخت تیم ایران به عربستان چه بود؟؟؟؟
توسط   محمد زارعی پور   ۵۵۸۹ روز قبل

1- مشورت مربی عربستان با افشین پیروانی

2-عدم مشورت علی دایی با افشین پیروانی

3- عدم حضور افشین پیروانی در کادر فنی تیم ملی

4-افشین پیروانی

5- همه چیز بجز افشین پیروانی